OTKUP

Gvožđa, bele tehnike, aluminijuma, bakra, mesinga, prohroma, akumulatora…

Dolazimo na Adresu

Isplata ODMAH!

U slučaju otpada od obojenih metala (npr. Aluminijum, mesing i bakar, materijali bez olova ili rđe, itd.) I otpada koji sadrži obojene metale (na primer: bakarni kabl, elektromotor, razni metalni delovi) naši proizvodni ili trgovinski partneri sa brzom isporukom, postavljanjem kontejnera, ako je potrebno, i fleksibilnim uslugama preuzimanja na našim lokacijama. Naše cene otkupa i uslovi su uvek prilagođeni okolnostima, potrebama tržišta. Naše cene su posebno konkurentne u slučaju otpada sa mešanim metalnim sadržajem koji se ne može ručno rastaviti ili gde ručno rastavljanje nije ekonomski isplativo (npr. Elektronski otpad, blokovi motora, menjači, brojila za gas i električnu energiju itd.) i obrađujte ove materijale koristeći najsavremenije tehnologije koje su efikasne i u svakom pogledu ispunjavaju zahteve.

Odmah Dolazimo na adresu.

Prevoz metala prevozimo  vozilima i dolazimo sa radnicima koji će rešiti sav posao. Vaše je samo da nas pozovete.

Poverenje

Zanemarite loša iskustva koja potiču od nekih prošlih transporta robe jer je sasvim sigurno da vam se to sa nama neće dogoditi.

Isplata na ruke

Svaki otpad metalni, električni ili elektronski koga otkupimo, dolazimo na kućnu adresu i isplaćujemo Vam na ruke po preuzimanju.

Otkupljujemo sledeći otpad:

Bakar

Aluminijum

Gvoždje

Kablove

Mesing

Najpovoljnije Cene u Gradu!

Nudimo vam najbolje cene na tržištu, kako za fizička lica tako i za firme i kompanije. Pozovite nas i daćemo vam istog momenta procenu vrednosti vašeg metala koji nudite. 

Sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda.

Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.

Reciklaža je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.